Optiek aan huis Brillenmiddag ContactUw optiek aan huis. Er zijn nog steeds mensen die niet de geschikte bril dragen. Daar willen we graag verandering in brengen. Op een deskundige en gezellige manier helpen wij u bij de keuze voor een nieuwe bril, in het comfort van uw eigen omgeving.

Na het behalen van ons diploma opticien-optometrist hebben we de nodige ervaring opgedaan in verschillende optiekzaken. De vraag naar een mobile optiekzaak kwam dikwijls ter sprake. Om diensten te kunnen aanbieden aan mensen die niet in de mogelijkheid zijn of niet de tijd vinden om zelf naar een optiekzaak te gaan hebben we Brillenbus opgericht.

Brillenbus is erkend door het RIZIV zodat u terugbetaling kan krijgen van uw ziekenfonds indien u daarop recht heeft.


Het Brillenbus team

WERKING


OOGTEST

Nauwkeurig opgemeten in uw eigen vertrouwde omgeving.

MONTUUR

We presenteren u een mooie collectie monturen. Zowel voor dames als heren. Van klassiek tot modern.

LEVERING

Uw bril wordt op maat gemaakt. Daarna wordt deze door ons persoonlijk geleverd.BRILLENMIDDAG


Wij organiseren binnen uw woonzorgcentrum of dienstencentrum een gezellige en leuke middag waar mensen de kans krijgen om vragen te stellen en hun bril te laten nakijken. Tijdens deze middag is er de mogelijkheid om de ogen te laten nakijken. Ook kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Wij zijn volledig uitgerust met professioneel materiaal en presenteren een mooie collectie monturen geschikt voor zowel dames als heren. Tijdens deze middag is het ook mogelijk om een nieuwe bril en/of glazen te bestellen. Het bijwonen van een brillenmiddag is gratis en vrijblijvend. Er is geen aankoopverplichting en er worden ook geen verplaatsingskosten aangerekend.

AFSPRAAK

Wij komen graag bij u thuis langs. U kan een afspraak maken omwille van verschillende reden, zoals het opmeten van de ogen, de aankoop van een nieuwe bril of de aankoop van glazen. U kan altijd vrijblijvend contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen hebt.


Wie zijn wij?
Sarah De Raedt
opticien, optometrist en
contactlenzenspecialist
sinds 2008.

0486 425 676
sarah@brillenbus.be


Bram Peeters
opticien, optometrist en
contactlenzenspecialist
sinds 2008.

0497 54 55 46
bram@brillenbus.be
CONTACT

Voor informatie of het maken van een afspraak:
Melissa Van Puymbroeck
info@brillenbus.be
0468 11 77 01


Brillenbus is geconventioneerd

Privacyverklaring
Brillenbus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Brillenbus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Brillenbus deelt geen persoonsgegevens van klanten met derden. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@brillenbus.be. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

© 2024 Brillenbus, BE ‭0578929355‬